Cjenik

Cjenik

Vjenčanja

PONUDA ZA FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA

3 SATA

33000
PAKET
 • Fotograf
 • do 3 sata
 • Shooting
 • 200 fotografija
 • Web galerija
 • Digitalna obrada
 • USB stick

7 SATI

50000
PAKET
 • Fotograf
 • do 7 sati
 • Shooting
 • 700 fotografija
 • Digitalna obrada
 • USB stick
 • Web galerija

10 SATI

65000
PAKET
 • Fotograf
 • do 10 sati
 • Shooting
 • 800 fotografija
 • Web galerija
 • Digitalna obrada
 • USB stick
 • Priprema booka

DODACI

0
PAKETIMA
 • Fotograf - 330 €
 • Web galerija - 70 €
 • Shooting drugi dan - 100 €
 • Extra sat - 60 €
 • USB stick - 20 €
 • Book 15x15 cm - 50 €
 • Book 20x20cm - 75 €
 • Book 30x30 - 200 €